Preventieve behandelingen

Gewoon Gaaf

Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders*). Je tandarts of mondhygiënist geeft jou en je kind advies dat is afgestemd op het gebit van jouw kind. Hij begeleidt je kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschatting. Hoe goed zorgen jij en je kind voor het gebit van je kind? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is je kind aan het wisselen? Heeft je zoon of dochter (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij jou en je kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra beschermen (sealen) of een fluoridebehandeling geven. Maar meestal zijn die behandelingen niet nodig. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Meer informatie

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit:

Bij een niet-restauratieve caviteitsbehandeling slijpt de tandarts het gebitselement bij zodat de cariëslaesie bereikbaar wordt met de tandenborstel. Niet-restauratieve caviteitsbehandeling is kindvriendelijk en stimuleert de zelfzorg doordat het de ouders een effectieve spiegel voorhoudt over de mondverzorging.

  • De behandeling van cariës in het melkgebit (de tijdelijke dentitie) vraagt om een verschuiving van overwegend restaureren naar verantwoord niet-restaureren.
  • Het cariësproces in een cariëslaesie kan namelijk worden afgeremd door reiniging met fluoridetandpasta als de laesie toegankelijk is, of toegankelijk is gemaakt.
  • Niet-restauratieve caviteitsbehandeling is met name geïndiceerd bij kinderen met actieve cariës en kinderen die bang zijn voor de tandartsbehandeling.
  • De niet-restauratieve caviteitsbehandeling is voor kinderen minder belastend dan restauratieve behandeling.

Sealen

Blijvende kiezen hebben soms diepe groeven en putjes in de kauwvlakken die moeilijk met een tandenborstel zijn schoon te houden. Om gaatjes te voorkomen kunnen de groefjes en putjes opgevuld worden met een fissuurlak. Dit noemt u sealen.

Wanneer is sealen nodig?

Als de groefjes en putjes (ook wel fissuren genoemd) heel diep zijn, dan is het lastig of soms zelfs onmogelijk om in de groefjes goed te poetsen. Een sealant (fissuurlak) vult de groef op. Zo voorkomt u dat er bacteriën kunnen innestelen wat de kans op gaatjes verkleint. Het risico op gaatjes is het grootst als de kiezen net zijn doorgebroken. Poetsen kan dan pijnlijk zijn en het glazuur moet nog uitharden.
Sealen gebeurt meestal vlak na het doorbreken van de blijvende kiezen. Dit is gemiddeld rond het zesde levensjaar. Maar sealen kan altijd effectief worden toegepast bij kinderen.
In enkele gevallen wordt het gebit van volwassenen ook geseald, maar dat is eerder uitzondering dan regel. Uw tandarts kan je adviseren wat het beste is en of het zinvol is om het gebit te sealen.

 

Risico’s

Een sealant biedt geen garantie tegen het ontstaan van cariës. Twee keer per dag goed poetsen met fluoridetandpasta is nog steeds nodig, ook bij de gesealde kiezen.
De lak kan in het begin een beetje vieze smaak afgeven en bij het dichtbijten wat vreemd aanvoelen. Dit gaat snel over.
De tandarts controleert tijdens de periodieke controle of de sealants nog heel zijn en goed vast zitten. Soms is het nodig om een sealant te vervangen

Neem contact met ons op